NYHET!

Arena Trondheim er scandinavia’s første til og få inn en Grand Slammer!