Villmarksrebus

Rebusen starter i Lavvoleiren og deretter sendes lagene på intervaller ut i skogen i varierende terreng, (dog prøver vi å holde oss til oppgåtte stier) så alle kan delta. Vi har både bemannede og ubemannende poster. På de bemannede  postene er det interaktive øvelser som venter.

Spennende poenggivning som går på tid, fysiske ferdigheter og ord Quiz som har marka som tema på postene . Det kåres et vinnerlag til slutt.

BESPISNING OG TRANSPORT PÅ VÅRE UTE-ARRANGEMENTER

På de destinasjonene vi skal grille, har vi alltid med våre grillkokker som sikrer dere den beste grillmaten og tilbehør.Når det gjelder destinasjoner med restaurantfasiliteter, så har vi opparbeidet oss meget gode avtaler på mat/drikke.

Om ønskelig så ordner vi transport til og fra alle våre ute-arrangement.

skarpskyting

villmarkrebus 2

 

Skilt