NYHET: Precision

To lag konkurrere mot hverandre i å skyte ned 5 bokser før det andre laget.