NYHET: Bird Hunt

Lagene konkurrere mot hverandre i å felle flest antall fugler på en bestemt tid.