NYHET: Arena clay pigions

To lag konkurrerer mot hverandre samtidig i å skyte ned flest mulig leirduer.