Lavollen

Passer grupper fra 20 – 100 personer

Dette er perlen i vårt nærmiljø, Bymarka. Gammelt bebodd gårdsbruk, som er fredet.
Lett adkomst.

Basert på en dagstur med spreke aktiviteter. (se aktivitets oversikten).
Kurs/møtelokaler

3-retters inne eller grilling ute.

Vi anbefaler en 3 /5–kamp mellom lagene