Kulturrebus

KULTURREBUS i Trondheims gamle bydeler

Vi samles på en destinasjon for orientering og oppdeling av lag.

Lagene få utdelt en rebus der de skal finne fram til ulike kjente kultur steder i byen.

Lagene sendes ut på intervaller.

På de respektive stedene er våre folk utplassert  i ulike kostymer og  de  kommer til å stille ulike spørsmål om stedet dere befinner dere. Rebusen avsluttes med en  meget spektakulær interaktiv øvelse som er helt uforglemmelig. Det blir poeng for tidsforbruk  for hele rebus-runden, samt  for de ulike ferdighetene i den interaktive øvelse, og for  ord-Quizen.

Vi utroper et vinnerlag til slutt på ankomst destinasjonen.