Knivkast

Deltakerne kaster med proffe kastekniver mot store blinker. Inne og uteaktivitet!