logo

Villmarksrebus

Foregår i Bymarka 30 min. fra sentrum. Lagene skal igjennom en rebus med overraskelser underveis. Spennende poenggiving

Det 300 år gamle bruket Lavollen i Bymarka 30min. fra sentrum,
danner rammen rundt denne rebusen. Vi deler gruppen opp i mindre lag,
og lagene skal igjennom en rebus med store spektakulære overraskelser underveis.

Spennende poenggiving.

Villmarks rebusen kan også ha lavvoleiren som base.

Dato: November 13, 2012