logo

Sumobryting

Deltagerne har på seg store sumodrakter, balansen er meget uklar. Det gjelder å dytte hverandre ut av zonen. Utrolige scener oppstår…..

Dato: november 12, 2012