logo

Sumobryting

Deltagerne har på seg store sumodrakter, balansen er meget uklar. Det gjelder å dytte hverandre ut av ringen. Utrolige scener oppstår…..

Passer alle aldersgrupper!

Dato: November 12, 2012