logo

Lian

Lian ligger kun 15 min. fra sentrum, kjent utfartssted ved Lianvannet. Grilling eller mat på Lian restaurant. Møtelokaler.

Passer grupper fra 15 – 100 personer.

Guidet tur i en av trikkens gamle restaurantvogner.
Det kan serveres lunch, øl/vin på turen opp til Lian
Eventuell middag mm. på Lian Herregård.
Det kan også grilles med øl/vin ute på Lian.

Vi anbefaler en 3-kamp mellom lagene, med grilling med mer.

Dato: november 13, 2012